Vírusová truhla

Vírusovú truhlu si môžeme predstaviť ako priečinok na pevnom disku so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré ju robia bezpečným, izolovaným miestom pre ukladanie potenciálne nebezpečných súborov. S týmito súbormi môžete ďalej pracovať, ale s určitými obmedzeniami.

Hlavným účelom truhly je jej kompletná izolácia od zvyšku operačného systému. Žiadny proces zvonku, napríklad vírus, nemá prístup do súborov vnútri truhly. Pretože súbory vnútri truhly nemôžu byť spustené, nepredstavuje ukladanie súborov do truhly žiadne nebezpečenstvo.

Výsledkom tejto unikátnej vlastnosti je, že truhlu môžete efektivne využiť pre rôzne zámery:

  • Ukladanie vírusov – ak avast! nájde vírus a Vy sa ho z nejakého dôvodu rozhodnete neodstraniť, ponúkne Vám možnosť presunúť súbor do truhly. So súborom uloženým v truhle máte istotu, že nemôže byť spustený alebo byť inak zneužitý.
  • Ukladanie podozrivých súborov – truhla je vhodná pre ukladanie podozrivých súborob pre neskoršiu analýzu.
  • Ukladanie kópií ďalších súborov, ktoré musia byť uložené oddelene od zvyšku systému.

Prehľad