Práca so súbormi v truhle

Súbory v truhle možno rozdeliť do dvoch kategórií:

  • infikované alebo podozrivé súbory – súbory presunuté do truhly z dôvodu nastavenia testu programu avast!
  • súbory používateľa – súbory presunuté do truhly používateľom

So súbormi umiestnenými v truhle možno vykonávať nasledujúce operácie:

  • Odstrániť – Súbory sa odstraňujú nenávratne, tzn. nepremiestňujú sa do koša!
  • Obnoviť – Táto funkcia presunie súbor na jeho pôvodné umiestnenie, tzn. do toho priečinka na Vašom disku, z ktorého bol premiestnený do truhly.
  • Presunúť – Skopíruje súbor do vybraného priečinka.
  • Test – Skontroluje súbor, či neobsahuje vírus.
  • Odoslať do vírusového laboratória… – Umožní odoslať vybraný súbor do vírusového laboratória ALWIL Software. Túto možnosť používajte vo výnimočných prípadoch, ak máte podozrenie, že ide o falošný poplach. K zasielanému súboru nezabudnite vždy uviesť maximum informácií, tzn. dôvod, prečo si myslíte, že by súbor nemal byť detekovaný, nazov súboru alebo programu, jeho verzia atď.
  • Vlastnosti – Zobrazí vlastnosti súboru a umožní pridať k súboru komentár.
  • Pridať – Môžete vybrať ďalšie súbory na disku a pridať ich do truhly.
  • Obnoviť všetky súbory – Obnoví zoznam všetkých súborov v truhle. Dá sa použiť napríklad v prípade, keď bol súbor presunutý do truhly, ale zoznam položiek v truhle ešte nebol aktualizovaný.

Poznámka – súbory v truhle nemôžu byť spustené. Ak náhodou dvakrát kliknete na súbor v truhle, namiesto spustenia budú zobrazené jeho vlastnosti. Ide o bezpečnostnú poistku, aby nemohli byť potenciálne infikované súbory spustené, a nespôsobili tak na Vašom počítači škodu.

Práca so súbormi v truhle