Vytvorenie vlastného testu

Kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť vlastný test” môžete vybrať vlastnosti úplne nového testu.

Prednastavená oblast testu je “Všetky miestne disky”. Túto oblasť zmeníte kliknutím na šípku vpravo. Ak chcete oblasť odstrániť, tak na ňu kliknite a potvrďte tlačidlom “Odstrániť”. Môžete určiť, ako bude avast! detekovať potenciálne infikovatelné súbory; označte – Rozpoznávať súbory podľa “obsahu” alebo “prípon”.

Ak je označené podľa “obsahu”, avast! prezrie každý súbor a rozpozná, o aký typ súboru ide a či má byť testovaný.

Ak je označené podľa “prípon”, je prednastavený len test súborov s príponami ako sú “exe”, “com”, “bat” apod. Ďalšie prípony môžete vložiť po kliknutí na “(vložte ďalšie oblasti)”, požadované prípony vložte do poľa. Potom kliknite na tlačidlo “OK”. Príponu odstránite kliknutím na ňu a potvrdením tlačidlom “Odstrániť”.

Na tejto stránke máte prístup aj k ďalším nastaveniam. Ak chcete napríklad naplánovať pravidelný test alebo test spúšťaný v určenú dobu, ak chcete z testu vyňať niektoré priečinky alebo súbory, alebo ak chcete vybrať, aká akcia sa vykoná v prípade nájdenia vírusu – viď. sekcia “Podrobné nastavenia testu”.

Vytváranie vlastného testu