Test z miestnej ponuky (kontextového menu)

Tento spôsob je najjednoduchšou možnosťou otestovať jednotlivý súbor bez spúšťania používateľského prostredia alebo spustenia testu z príkazového riadku.

Ak kliknete pravým tlačidlom na požadovaný súbor, otvorí sa miestna ponuka (kontextové menu) a Vy vyberte “Nájsť vírus v <názov súboru>”.

Pre pridanie tohto testu do zoznamu prednastavených testov na stránke Testovať počítač prejdite do „Nastavenia“ programu a označte položku „Zobraziť špeciálne testy v používateľskom prostredí“. Potom budete môcť meniť parametre testu podľa Vašich potrieb.

Test z miestnej ponuky