Výnimky

Na tomto mieste môžete vložiť alebo meniť cesty, ktoré nebudú testované. Majte prosím na pamäti, že zadané výnimky nebudú platiť pre iné manuálne alebo plánované testy alebo pre rezidentné štíty.

Pre vyňatie súboru zo všetkých testov (vrátanie manuálnych, plánovaných a rezidentných štítov) je potrebné zadať súbory alebo cesty do výnimiek v hlavnom nastavení programu.

Pre vyňatie cesty alebo súboru kliknite do políčka “<vložiť cestu>” a zadajte cestu alebo súbor pre vyňatie, alebo kliknite na tlačidlo “nájsť” a označte políčko pri súbore alebo ceste, ktoré chcete vyňať. Potvrďte kliknutím na tlačidlo “ok”.

Ak chcete vyňať priečinok vrátane všetkých podpriečinkov, je potrebné pridať zástupný znak “\*” na koniec adresárovej cesty, např. C:\Windows\*

Pre odstránenie cesty alebo súboru zo zoznamu výnimiek kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo “Odstrániť”.

Výnimky