Plánovanie

Na tejto stránke môžete naplánovať test pre spustenie jedenkrát, automaticky alebo v stanovenom dni a dobe, alebo ho môžete naplánovať na pravidelné spúšťanie denne, týždenne alebo mesačne.

Taktiež tu máte rôzne možnosti pre pozastavenie alebo prerušenie testu, ak je počítač napájaný z batérie, na prebudenie systému pred štartom testu (ak je v režime spánku), a pre vypnutie systému po skončení testu.

Plánovanie