Akcie

Na tejto stránke môžete určiť, akú akciu program vykoná automaticky po nájdení vírusu, potenciálne nežiadúceho programu (PUP) alebo podozrivého súboru.

Prednastavená akcia je “Žiadna akcia”, Ak to tak ponecháte, všetky podozrivé súbory budú pri skončení testu reportované (zaznamenané) a Vy budete mať príležitosť s nimi jednotlivo pracovať – napr. odstrániť ich, presúvať do truhly alebo nevykonávať žiadnu akciu.

Tiež môžete označiť inú akciu, ktorú avast! automaticky vykoná – Opraviť, Presunúť do truhly alebo Odstrániť.

Môžete vybrať ďalšie akcie, ktoré sa vykonajú, ak pôvodná akcia zlyhá.

Nastavenia:

  • Ak avast! nemohol vykonať akciu, avast! ju vykoná pri nasledujúcom štarte počítača. To sa môže stať napríklad v prípade, keď je súbor používaný a nemohol byť odstránený alebo presunutý..

Prednastavená je možnosť odstrániť infikovaný súbor v archíve.

Ak nemôže avast! odstrániť infikovaný súbor, môžete ho nastaviť tak, aby odstránil nadradený archív.

avast! môže tiež odstrániť celý archív.

Akcie