Test po reštarte

Máte možnosť naplánovať tzv. test po reštarte – test spúšťaný skôr, než je operačný systém aktívny. Je to užitočné, ak máte podozrenie, že sa na Vašom počítači nachádza vírus. Pretože takýto vírus bude detekovaný ešte pred svojou aktiváciou – teda skôr, než by mohol napáchať nejakú škodu na počítači.

Môžete nastaviť, ktoré oblasti majú byť otestované.

Kliknutím na oranžové políčka nastavíte citlivosť heuristiky na “Nízka”, “Normálna”, “Vysoká”, alebo ju môžete úplne vypnúť. Heuristická analýza sa skladá z veľkého množstva testov založených na typickom obsahu vírusov a ich chovania. Úroveň citlivosti ovplyvní, koľkokrát musí byť test neúspešný, aby bol súbor považovaný za infikovaný. Čím vyššia citlivosť, tým vyššia nepriechodnosť, a tak vyššia šanca, že všetky heuristické testy zlyhajú a súbor bude označený ako potenciálny vírus.

Prednastavené je, že program detekuje potenciálne nežiadúce programy a prezerá archívne súbory, ale každé z týchto nastavení môžete vypnúť neoznačením príslušnej položky.

Nakoniec kliknite na “Naplánovať”, test sa automaticky spustí pri nasledujúcom štarte systému.

Test po reštarte