Spustenie prednastaveného testu

avast! antivirus 5.1 prichádza s množstvom vopred nainštalovaných a definovaných testov.

Rýchly test – vykoná rýchly test Vášho systémového disku (zvyčajne je to disk C:\ na Vašom počítači). Prednastavené je testovanie súborov s “nebezpečnými” príponami, ako sú prípony EXE, COM, BAT atd. Sú testované len časti súborov na začiatku a na konci, kde sa zvyčajne nachádza infekcia.

Úplný test systému – Spustí podrobný test všetkých pevných diskov a prednastavená je analýza všetkých súborov v závislosti na ich obsahu. Inými slovami avast! “nazrie” do všetkých súborov, aby zistil o aký typ súboru ide a či má byť testovaný. Testovaný je celý súbor, nie len začiatok a konec súboru, kde sa zvyčajne infekcie nachádzajú.

Test prenosných médií – otestuje všetky prenosné médiá pripojené k počítaču, ako napr. USB pamäte, externé pevné disky ai. Otestuje ich na prítomnosť samospúšťacích “autorun” programov, ktoré by sa mohli pri pripojení média spustiť.

Zvoľte oblasť pre testovanie – tu môžete vybrať určený priečinok alebo priečinky pro test.

Pre spustenie niektorého z prednastavených testov kliknite na tlačidlo “Spustiť”.

Alebo môžete naplánovať pravidelný test spúšťaný v stanovenom čase alebo opakovane – viď. stránka “Plánovanie” v sekcii “Nastavenie testu”.

Ďalšie stránky “Nastavenia” môžu byť tiež použité pre podrobnejšiu konfiguráciu testu, alebo môžete kliknúť na tlačidlo “Vytvoriť vlastný test” a vytvoriť vlastný test s požadovanými nastaveniami.

Spustenie prednastaveného testu