Ako používať Test z príkazového riadku

Táto možnosť je dostupná len vo verzii avast! Pro antivirus a avast! Internet Security.

Program ashCmd používa na detekciu malware rovnaké výkonné jadro ako ostatné súčasti programu avast!, takže výsledek je vždy rovnaký, ako keď spustíte test z používateľského prostredia. Súbor pre test z príkazového riadku ashCmd.exe je uložený v priečinku C:\Program Files\Alwil Software\avast5.

Test se spúšťa z príkazového riadku pomocou rôznrch parametrov a prepínačov. Pre zobrazenie popisu parametrov vyhľadajte súbor ashCmd.exe a spusťte ho. Otvorí sa okno, v ktorom budú zobrazené možné parametre. Zoznam týchto parametrov nájdete aj v nápovede.

Test spustíte z príkazového riadku, presuňte sa do podpriečinka:

C:\Program Files\Alwil Software\avast5

Potom vložte názov programu ashCmd.exe s testovanou oblasťou a príslušným parametrom. Pre test všetkých miestnych diskov by v príkazovom riadku bolo napríklad:

ashCmd.exe /*

Ďalšie parametre sa môžu pridať podľa potreby. Pre test jednotlivého súboru vložte požadovanú cestu a presvedčte sa, že všetky názvy obsahujúce medzeru sú uzatvorené úvodzovkami (” “), napr.:

ashCmd.exe “C:\Program Files”

Konkrétny test spustíte parametrom /@=<názov testu>. Napríklad “Týždenný test” spustíte z príkazového riadku takto:

ashCmd.exe /@=”Týždenný test”

Test sa spustí na základe vložených parametrov. Akékoľvek ďalšie parametre vložené do príkazového riadku budú ignorované.

Po skončení testu môžu byť výsledky prenesené do súboru pomocou parametra “/_ >”, takže napríklad príkaz:

ashCmd.exe C:\Windows /_ > results.txt

vykoná test priečinka C:\Windows, výsledky ktorého nájdete v novom súbore results.txt

Použitie testu z príkazového riadku