Hlavné nastavenia

Na tejto stránke je možné nastaviť citlivosť testu a určiť ďalšie automaticky vykonávané akcie:

  • Označiť predmet spamových správ – môžete určiť, aká poznámka bude vložená do predmetu správ detekovaných programem avast! ako spam. Ak je políčko označené, tak bude do predmetu vložená poznámka “***SPAM***”. Ak chcete poznámku zmeniť, kliknite na “Pokročilé nastavenia” a vložte požadovaný text do daného poľa.
  • Automaticky pridať adresáta odchádzajúcich správ do povolených adries – prednastavené je pridávanie adresátov odoslaných správ do povolených adries, takže ďalšie odpovede nemôžu byť označené za spam. Toto nastavenie je vždy prednastavené ako zapnuté.
  • Sťahovať nové pravidlá? – môžete určiť, ako často má avast! sťahovať aktualizácie nových pravidiel, ktorá sa používajú k identifikácii spamu. Aj keď prednastavená hodnota je 5 minút, neznamená to, že každých 5 minút nájde aktualizáciu. Táto je menej častá, ale môžete sa takto uistiť, že budete mať vždy najnovšie pravidlá pre identifikáciu spamu.
  • Zapnúť LiveFeed – ak je označené, prezrie avast! pred vykonaním heuristických a ďalších kontrol globálnu online databázu všetkých spamových správ. Väčšina spamových správ sa detekuje týmto spôsobom, preto odporúčame mať túto položku označenú. Množstvo takto prenesených dát je veľmi malé, ak však chcete minimalizovať množstvo prenášaných dát, môžete ju vypnúť – bude to mať za následok nižšiu schopnosť detekcie spamu.

Ak používate e-mailového klienta MS Outlook, môžete určiť názov priečinka, do ktorého bude spamová správa presunutá potom, ako bola označená za spam. Tento priečinok bude v prípade potreby automaticky vytvorený a bude pridaný do adresárovej štruktúry programu Outlook.

Hlavné nastavenia