Antispamový filter avast!

avast! Internet Security obsahuje plne integrovaný antispamový filter pre blokovanie nevyžiadanej pošty.

Môže sa stať, že spam doručovaný do Vašej schránky ju rýchlo preplní, čo môže spôsobiť neprijatie dôležitých apráv. Môže tiež spôsobiť nevyžiadané zvýšenie zaťaženia e-mailového servera, internetového spojenia, miestnych sietí atď.

Antispamový filter programu avast! analyzuje všetky prichádzajúce e-maily podľa rôznych kritérií a overuje, či sú opodstatnené. Z časti je analýza založená na zozname “zakázaných adries”, obsahujúcom adresy odosielateľov, od ktorých budú e-maily vždy označené ako spam, a “povolených adries”, ktoré obsahujú adresy vždy povolených odosielateľov. Tento zoznam nájdete v nastaveniach antispamu. E-maily odosielateľov, ktoré nie sú na žiadnom zozname, sú spracované analýzou (podľa nastavenej citlivosti) identifikujúcej e-maily, ktoré majú byť označené ako spam.

V nastaveniach antispamu môžete tiež určiť, ako majú byť e-maily označené. To môžete použiť k nastaveniu nového pravidla vo svojom e-mailovom klientovi, napríklad pre automatické presunutie označených e-mailov do iného priečinku. Antispamový filter je určený pre správy doručované do e-mailových klientov inštalovaných na Vašom počítači, ako sú napríklad Microsoft Outlook, Outlook Express atď., ale nie pre webové e-mailové účty, ako je Yahoo, Gmail atď., ktoré majú zväčša vlastné antispamové riešenie.

Antispamový filter avast!