Sandbox – virtualizácia procesov

Táto celkom nová možnosť v produktoch avast! Pro antivirus a avast! Internet Security Vám umožňuje prehliadanie webu alebo spúšťanie iných aplikácií v úplne bezpečnom prostredí. To je zvlášť dôležité pri návšteve rizikových webových stránok (či už zámerne, alebo nechcene), pretože webový prehliadač bude celkom izolovaný vnútri sandboxu a nebude môcť nijako poškodiť zvyšok Vášho systému.

Sandbox môžete tiež použiť k spúšťaniu ľubovoľných iných aplikácií, ktorým z nejakého dôvodu nedôverujete – spustíte ich vnútri sandboxu, a kým si overíte, či je ich používanie bezpečné, budete celkom chránení proti škodlivým akciám, ktoré by sa tieto aplikácie mohli pokúsiť vykonať.

Ak chcete spustiť aplikáciu alebo webový prehliadač vnútri sandboxu, klepnite na “Spustiť virtualizovaný proces” a vyberte súbor na spustenie danej aplikácie (napr. Internet Explorer). Prehliadač alebo iná aplikácia sa zobrazí v špeciálnom okne s červeným okrajom, ktorý označuje aplikáciu bežiacu vnútri sandboxu.

V pokročilom nastavení môžete ďalej určiť, ktoré aplikácie majú byť vždy spustené virtualizované, a ktoré dôveryhodné aplikácie naopak nikdy virtualizované byť nemajú.

Miestna ponuka

Spustiť aplikáciu vnútri sandboxu môžete tiež tak, že na príslušný súbor klepnete pravým tlačidlom myši a z miestnej ponuky vyberiete “Spustiť v sandboxe”.

Ak chcete, aby sa daná aplikácia spúšťala vnútri sandboxu aj vždy v budúcnosti, vyberte “Vždy spúšťať v sandboxe” a táto aplikácia bude pridaná na zoznam aplikácií, ktoré sa vždy spustia virtualizované (v pokročilom nastavení). Kedykoľvek bude táto aplikácia spustená, zobrazí sa vnútri červeného rámčeka, ktorý označuje aplikáciu bežiacu vnútri sandboxu.

Ak poklepete pravým tlačidlom na aplikáciu, ktorá už v sandboxe je, objaví sa nová položka miestnej ponuky, ktorá Vám umožní spustiť túto aplikáciu samostatne mimo sandboxu, alebo ju dokonca odstrániť zo sandboxu úplne, takže bude vždy v budúcnosti spustená mimo neho, v normálnom prostredí.

Základné nastavenie