Výnimky

Na tejto stránke môžete vybrať súbory, ktoré nikdy nebudú spúšťané virtualizovane. Poklepte na tlačidlo “nájsť”, nájdite a vyberte súbor alebo cestu, ktorá bude uložená do výnimiek. Ak chcete odstrániť súbor alebo cestu zo zoznamu výnimiek, použite tlačidlo “Odstrániť”.

Výnimky