Parametre

Na tejto stránke môžete vybrať súbory, ktoré majú byť vždy spúšťané virtualizované. Poklepte na tlačidlo “Nájsť”, nájdite a vyberte súbor alebo cestu, ktoré majú byť vždy spúšťané vnútri sandboxu. Ak chcete odstrániť súbor alebo cestu zo sandboxu, použite tlačidlo “Odstrániť”.

Označovacie políčka v spodnej časti okna môžete použiť na nastavenie toho, že bezpečné miesta budú automaticky vyňaté z virtualizácie, alebo toho, že aplikácie vnútri sandboxu budú vždy zobrazené v okne s červeným okrajom. To Vám umožní ľahko rozlíšiť, ktoré aplikácie bežia vnútri sandboxu a ktoré mimo neho.

Voliteľne môžete zapnúť zobrazovanie špeciálnych značiek v názvoch aplikácií bežiacich vnútri sandboxu.

Parametre virtualizácie