Výnimky

Na tomto mieste môžete vložiť alebo meniť cesty, ktoré nebudú testované štítom súborového systému. Majte prosím na pamäti, že zadané výnimky platia len pre Štít súborového systému a nie pre ostatné testy.

Niektoré typy súborov sú vyňaté z testu pri čítaní alebo zápise automaticky. Určiť môžete ďalšie typy súborov, ktoré budú vyňaté z testovania pri čítaní (R), zápise (W) alebo spúšťaní (X), kliknutím na “zadajte cestu”. Zadajte do poľa celú cestu, alebo kliknite na tlačidlo “nájsť” a cestu vyhľadajte.

Pre vyňatie súboru zo všetkých testov (vrátane manuálnych a plánovaných) je potrebné zadať súbory alebo cesty do výnimiek v hlavnom nastavení programu.

Výnimky