Testovať pri zapisovaní

Na tomto mieste môžete určiť súbory, ktoré budú testované v okamihu ich uloženia. Môžete vybrať test všetkých súborov (“Testovať všetky súbory”), alebo súbory s voliteľnými príponami:

  • Testovať súbory s prednastavenými príponami – testované budú len súbory s príponou, ktorá je potenciálne nebezpečná (napr. “exe”)
  • Otestovať súbory s voliteľnými príponami – označte príslušné políčko a do poľa vložte požadovanú príponu. Môžete použiť zástupný znak “?”, napríklad ak chcete testovať všetky .htm a .html súbory, môžete do poľa vložiť obe prípony, alebo použiť zástupný znak “ht?”. Majte ale na pamäti, že sa vykoná test všetkých prípon začínajúcich na “ht”, t.j. tiež napr. prípony .htt.

Testovať pri zápise