Testovať pri otváraní

Ak je označené políčko “Testovať dokumenty pri otváraní”, dokumenty Microsoft Office a ďalšie OLE súbory budú v okamihu ich otvorenia otestované. Pre výber súborov na testovanie avast! skontroluje skutočný obsah súborov, nie len ich prípony.

Môžete tiež určiť súbory, ktoré budú testované v závislosti na ich prípone.

Pre test v závislosti na prípone označte príslušné políčko a do poľa vložte požadovanú príponu. Môžete použiť zástupný znak “?”, napríklad ak chcete testovať všetky .htm a .html súbory pri otváraní, môžete do poľa vložiť obe prípony, alebo použiť zástupný znak “ht?”. Majte ale na pamäti, že sa vykoná test všetkých prípon začínajúcich na “ht”, t.j. tiež napr. prípony .htt.

Môžete tiež zvoliť test všetkých otváraných súborov, to však môže výrazne spomaliť Váš systém.

Testovať pri otváraní