Report súbor

Na tejto stránke môžete vytvoriť report obsahujúci výsledky všetkých testov. Vyberte si z možných formátov výstupného súboru – jednoduchý text nebo XML.

Ak chcete vytvoriť nový report z každého testu a nepotrebujete zachovať záznam výsledkov predchádzajúcich, označte “Prepísať”. Pri každom teste sa tak vytvorí nový report a nahradí ten predchádzajúci.

Ak chcete zachovať predchádzajúce výsledky, označte “Pripojiť”. Výsledky nového testu budú pridané na koniec predchádzajúcej správy.

Nakoniec môžete uviesť, čo bude obsiahnuté v reporte:

  • Infikované položky – súbory, ktoré môžu obsahovať vírus alebo inú malware infekciu
  • Vážne chyby – objavia sa, keď program detekuje niečo neočakávaného, čo vyžaduje ďalšie preverenie.
  • Chyby – sú menej závažné než vážne chyby a zväčša obsahujú súbory, ktoré nemohli byť testované, napríklad pretože boli otvorené a používané inou aplikáciou.
  • OK položky – súbory, ktoré boli testované a nebolo v nich nájdené nič podozrivého. Ak sú testované všetky miestne disky, môže sa po označení tohto políčka vytvoriť veľmi dlhý report. Odporúčame ho označiť len v prípade, ak vykonávate obmedzený test a skutočne potrebujete reportovať všetkny čisté i problémové súbory.
  • Preskočené položky – súbory, ktoré neboli testované v dôsledku nastavenia testu, napríklad ak bolo nastavené, že sa budú testovať len súbory s konkrétnou koncovkou. Do tejto kategórie patria tiež súbory, ktoré boli z testu vyňaté.

Reporty sú zvyčajne uložené na tomto mieste:

V počítačoch, ktoré používajú Windows 2000/XP – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ALWIL Software\Avast5\report

V počítačoch, ktoré používajú Windows Vista nebo Windows 7 – C:\ProgramData\ALWIL Software\Avast5\report

Pre zobrazenie reportu testu kliknite na tlačidlo “Zobraziť report súbor”, ktoré po dokončenom teste nájdete na stránke TESTOVAŤ.

Report vytvorený niektorým z rezidentných štítov zobrazíte z hlavnej stránky príslušného štítu kliknutím na políčko “Záznam komunikácie štítu”. Potom kliknite na tlačidlo “Zobraziť report súbor” v dolnej časti obrazovky.

Report súbor