Pokročilé nastavenia

Na tejto stránke môžete urýchliť test pomocou podrobnejšieho určenia typu súborov z testu vyňatých.

Netestovať overené systémové DLL súbory – ak políčko označíte, nebudú testované súbory systémových knižníc.

Používať dočasnú vyrovnávaciu pamäť – ak je zapnutá, potom súbor, ktorý bol testovaný a nebola v ňom nájdená žiadna infekcia, nebude už testovaný opakovane. Nastavenie však platí len do nasledujúcej aktualizácie vírusovej databázy, pretože súbor môže obsahovať infekciu, ktorá nebola pôvodne detekovaná a mohla by byť detekovaná na základe novej vírusovej databázy. Informácia o tom, že súbor je čistý, bude uložená len v dočasnej vyrovnávacej pamäti. Po každom reštarte počítača sa informácia stratí a súbor bude znovu testovaný. Políčko je prednastavené ako označené, ak chcete testovať súbory vždy, môžete túto funkciu vypnúť.

Používať stálu vyrovnávaciu pamäť – ak je zapnutá, informácie o testovaných súboroch budú uložené v stálej pamäti. Táto inforace nie je stratená po reštarte a nie je ovplyvňovaná aktualizáciami vírusovej databázy. Overené čisté súbory sú súbory, ktoré zaručene neosahujú žiadnu vírusovú infekciu – napr. niektoré súbory operačného systému, súbory podpísané overenými spoločnosťami alebo iné súbory obsiahnuté v zozname programu avast!. Políčko je prednastavené ako označené, ak chcete testovať všetky súbory bez ohľadu na ich overený status, môžete túto voľbu deaktivovať.

Pokročilé