Citlivosť

Na tejto stránke môžete nastaviť základnú citlivosť, ktorá ovplyvní dôkladnosť vykonávaného testu a tiež citlivosť heuristiky.

Súčasne s bežným testovaním správ na známe infekcie vykonáva Mailový štít taktiež heuristickú analýzu pre identifikáciu eventuálneho neznámeho škodlivého softvéru (malware). To sa vykonáva hľadaním určitých vlastností, ktoré môžu byť znamením potenciálnej infekcie. Kliknutím na oranžové políčka nastavíte úroveň heuristiky na citlivosť Nízka, Normálna, Vysoká, alebo ju môžete celkom vypnúť. Zvýšenie citlivosti zvýši šancu detekovania vírusov, ale tiež môže viesť k väčšiemu množstvu falošných hlásení.

Ak zistíte, že je detekovaný väčší počet čistých súborov ako vírus (falošné hlásenie), je možné, že citlivosť heuristiky je príliš vysoká. V takom prípade citlivosť môžete znížiť, čím tiež znížite šancu detekcie skutočných vírusov.

Ak označíte políčko “Použiť emuláciu kódu” a avast! detekuje podozrivý kód v súbore, pokúsi sa spustiť kód v emulátore a zistiť, ako sa chová. Ak zistí potenciálne nebezpečné okolnosti, detekuje ho ako vírus. Spustenie kódu v tomto virtuálnom prostredí znamená, že aj keď je kód škodlivý, nebude schopný spôsobiť na počítači žiadnu škodu.

Základnú citlivosť testu môžete meniť vypnutím nebo zapnutím týchto položiek:

  • Testovať celé súbory – Určuje, či sa na prítomnosť vírusov budú testovať celé súbory, alebo len tie časti súborov, do ktorých sa najčastejšie vírusy zapisujú. Vychádza sa z toho, že väčšina vírusov buď prepíše začiatok súboru, alebo sa pridá na jeho koniec. Označením tejto voľby sa tak bude testovať celý súbor. Vykonávanie úlohy sa tak samozrejme trochu spomalí.
  • Ignorovať charakteristiky vírusov – Označením tejto voľby zabezpečíte, že súbory budú testované na prítomnosť všetkých vírusov z vírusovej databázy. Ak nie je táto voľba označené, sú súbory testované len na prítomnosť tých vírusov, ktoré napádajú daný typ súboru. To znamená, že napr. v súboroch s príponou COM nebude avast! hľadať vírusy, ktoré napádajú len súbory typu EXE.

Označením poľa “Testovať potenciálne nežiadúce programy (PUPs)” môžete otestovať tiež programy, ktoré ste mohli nevedome stiahnuť (typicky programy používané ako reklama), alebo programy, ktoré môžu zbierať informácie o Vašom počítači a používaní Internetu.

Citlivosť