Archívne súbory

Na tejto stránke môžete vybrať, aké typy archívnych súborov budú kontrolované pri testovaní. Niektoré typy sú vybrané vopred, ale označením príslušných políčok môžete vybrať aj ďalšie.

Kliknutím na vybraný typ v zozname zobrazíte v spodnej časti okna stručný popis konkrétneho formátu.

Ak chcete testovať všetky archívne súbory, označte položku “Všetky archívy” – táto voľba môže významne ovplyvniť rýchlosť testovania.

Archívy