Akcie

Na tejto stránke môžete určiť, akú akciu program vykoná automaticky po nájdení vírusu, potenciálne nežiadúceho programu (PUP) alebo podozrivého súboru.

Prednastavená akcia je “Presunúť do truhly”. Ak to tak ponecháte, všetky podozrivé súbory sa automaticky presunú do truhly.

Tiež môžete označiť inú akciu, ktorú avast! automaticky vykoná – Opraviť, Odstrániť, Žiadna akcia alebo Opýtať sa.

Ak označíte “Opýtať sa”, budete požiadaní o potvrdenie akcie vždy, keď je detekovaný vírus, potenciálne nežiadúci program alebo podozrivý súbor.

Môžete vybrať ďalšie akcie, ktoré sa vykonajú, ak pôvodná akcia zlyhá.

Nastavenia:

V spodnej časti obrazovky v sekcii “Nastavenia” máte možnosť označiť dve položky:

  • Po vykonaní akcie zobraziť správu. Ak je táto možnosť označená, zobrazí sa na obrazovke správa o tom, kedy bola akcia vykonaná.
  • Vykonať označenú akciu pri ďalšom štarte počítača, ak je to potrebné. Ak položku označíte a akcia nemohla byť vykonaná, avast! ju vykoná pri nasledujúcom štarte počítača. To sa môže stať napríklad v prípade, keď je súbor používaný a nemohol byť odstránený alebo presunutý.

Posledné nastavenie slúži na spracovanie infikovaných archívov:

Prednastavená je možnosť “Skúsiť odstrániť len zabalený súbor z archívu; ak odstránenie zlyhá, nevykonávať žiadnu akciu”.

Ak nemôže avast! odstrániť infikovaný súbor, môžete ho nastaviť tak, aby odstránil nadradený archív.

avast! tiež môže odstrániť celý archív.

Akcie