Rezidentné štíty

Rezidentné štíty sú najdôležitejšie časti programu, pretože pracujú nepretržito, a chránia tak Váš počítač proti infekcii. Kontrolujú všetku aktivitu na počítači, kontrolujú všetky programy a súbory v reálnom čase, tzn. v okamihu spúšťania programov alebo otvárania či zatvárania súborov.

Normálne sa rezidentné štíty spustia automaticky pri štarte počítača. Fungujúca rezidentná ochrana je prezentovaná oranžovou ikonou v systémovej lište. Kedykoľvek môžete niektorý štít vypnúť, ale neodporúčame Vám to z dôvodu zníženia úrovne ochrany. Ak je niektorý zo štítov vypnutý, získate pri otvorení používateľského rozhrania varovnú správu, ktorá Vás informuje o neúplnej ochrane (ak je vypnutý jeden alebo viac štítov), alebo o žiadnej ochrane (pri vypnutí všetkých štítov).

avast! antivirus 5.1 se skladá z nasledujúcich štítov:

  • Štít súborového systému – Kontroluje programy vo chvíli, keď sú spúšťané, a ostatné súbory pri otváraní a zatváraní. Ak sú detekované infikované súbory, štít súborového systému ich zablokuje a zabráni ich otvoreniu alebo spusteniu.
  • Mailový štít – Kontroluje príchádzajúce a odchádzajúce e-mailové správy a zastaví všetky, ktoré by mohli obsahovať vírusovú infekciu.
  • Webový štít – Chráni Váš počítač pred vírusmi, ktoré sa šíria po Internete (prehliadanie webových stránok, sťahovanie súborov atď.). Detekuje a blokuje známe alebo potenciálne hrozby z webových stránok, napr. hacknuté webové stránky infikované škodlivými skriptami. Ak je detekovaný vírus pri sťahovaní súboru z Internetu, sťahovanie je prerušené – aby sa predišlo možnej infekcii.
  • P2P štít – kontroluje súbory sťahované pomocou bežných peer-to-peer programov (na zdieľanie súborov).
  • IM štít – kontroluje súbory sťahované chatovacími nebo IM programy.
  • Sieťový štít – kontroluje všetku sieťovú aktivitu a blokuje hrozby detekované v sieti. Taktiež (na základe avast! databázy infikovaných URL) blokuje prístup k známym škodlivým webovým stránkam.
  • Skriptový štít – detekuje škodlivé skripty a zabraňuje ich spúšťaniu. Je súčasťou verzie avast! Pro antivirus a avast! Internet Security. Neblokuje len škodlivé skripty webových stránok, ale tiež skripty pochádzajúce z iných zdrojov, ako sú webové stránky uložené na miestnom disku alebo do dočasnej pamäte webového prehliadača.
  • Behaviorálny štít – kontroluje všetku aktivitu na Vašom počítači, detekuje a blokuje akúkoľvek neobvyklú aktivitu, ktorá by mohla naznačovať prítomnosť škodlivého softvéru (malware). K nepretržitej kontrole vstupných bodov Vášho počítača používa špeciálne senzory, schopné identifikovať čokoľvek podozrivé.

Prehľad