Nastavenie rezidentného štítu

Nastavenie pre každý štít rezidentnej ochrany môžete kedykoľvek zmeniť z používateľského rozhrania kliknutím na lištu “Štíty rezidentnej ochrany” a voľbou konkrétneho štítu. Potom sa zobrazí jeho hlavné nastavenie.

V grafe na dolnej strane obrazovky je zobrazená posledná aktivita štítu – množstvo príchádzajúcích a odchádzajúcích dát, ktorá boli testované. Klinutím na “Zobraziť historiu komunikácie” zobrazíte podrobný náhľad. Na stránke štatistika sú zobrazené údaje všetkých štítov rezidentnej ochrany za vybrané obdobie. Rozsah akejkoľvek časti grafu zmeníte kliknutím na vertikálnu liniu a posunutím linie vpravo. K predchádzajúcemu zobrazeniu sa vrátite po kliknutí na “Zobraziť všetko”.

Kliknutím na “Pokročilé nastavenie” sa dostanete k podrobnejšiemu nastaveniu.

Vybraný štít vypnete kliknutím na tlačidlo “Ukončiť” a voľbou doby, počas ktorej ho chcete mať vypnutý.

Opätovne ho zapnete kliknutím na tlačidlo “Spustiť”.

Ak chcete vypnúť všetky štíty naraz, kliknite pravým tlačidlom na oranžovú ikonu v systémovej lište, vyberte “Ovládanie štítov programu avast!” a vyberte, na akú dobu si prajete ochranu vypnúť.

Nastavenia