Registrácia

avast! Free antivirus môžete stiahnuť a používať celkom zdarma, ale je potrebné sa počas 30 dní zaregistrovať, ak ho chcete používať aj naďalej. Registrácia zaručí, že Váš program bude sťahovať aktualizácie vírusových definícií, a bude Vás tak chrániť proti najnovším hrozbám.

Najjednoduchším zpôsobom, ako sa zaregistrovať, je otvoriť stránku Údržba a klepnúť na voľbu Registrácia. Stav Vašej registrácie bude “Doposiaľ neregistrovaný” – klepnite na “Registrovať”.

Otvorí sa nové okno, kde musíte uviesť niekoľko základných informácií; potom klepnite na Zdarma zaregistrovať a Vaša registrácia bude dokončená.

Ak používate avast! na počítači, ktorý nie je momentálne pripojený k Internetu, môžete sa zaregistrovať na inom počítači vyplnením online registračného formulára. Na registračnej obrazovke klepnite na “Registračný formulár” a vyplňte príslušné registračné informácie. Na Vami uvedenú adresu bude zaslaný e-mail z registračnýmm kľúčom. Až tento e-mail obdržíte, riaďte sa prosím, inšrukciami v ňom obsiahnutými – skopírujte licenčný kľúč, otvorte registračné okno programu avast! a klepnite na “Vložiť licenčný kľúč”. Otvorí sa nové okno, v ňom vložíte celý licenčný kľúč – presne tak, ako ste ho obdržali v e-maili.

Teraz môžete pokračovať v používaní programu – po dobu nasledujúcich 12 mesiacov budete dostávať všetky aktualizácie, a budete tak chránení proti najnovším hrozbám.

Po 12 mesiacoch je potrebné sa zaregistrovať znovu. Skôr ako tento okamih nastane, uvidíte v hlavnom súhrne správu, že Vaša registrácia onedlho skončí. Stačí sa znovu zaregistrovať a budete chránení ďalších 12 mesiacov.

Registrácia