Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie Vám umožňuje kontrolovať stav ochrany, meniť nastavenia programu a vykonávať manuálne testy. V prípade, že nechcete vykonávať tieto akcie, nepotrebujete po ištalácii programu používateľské rozhranie vôbec spúšťať, rezidentné štíty budú v tichosti Váš počítač chrániť proti hrozbám vírusov a ostatného škodlivého softvéru (malware).

Po otvorení používateľského rozhrania uvidíte farebný stavový panel zobrazujúci aktuálny stav ochrany. “CHRÁNENÝ” znamená, že všetko beží tak ako má a program i vírusová databáza sú aktualizované. “POZOR” znamená, že nie ste úplne chránení. “NECHRÁNENÝ” potom znamená, že nie ste chránení vôbec, pretože sú pravdepodobne vypnuté všetky štíty.

Ak sa zobrazuje správa “POZOR” alebo “NECHRÁNENÝ”, môžete sa to pokúsiť zmeniť kliknutím na tlačidlo “OPRAVIŤ”.

Kliknutím na šípku v stavovom paneli zobrazíte viac detailov o stave ochrany:

 • Štíty rezidentnej ochrany – pri plnej ochrane by mal status zobrazovať “zapnuté”. To znamená, že všetky rezidentné štíty sú aktívne. Ak niektorý z rezidentných štítov aktívny nie je, bude status rezidentných štítov zobrazený ako “vypnuté”.
 • Firewall (len v avast! Internet Security) – rovnako ako u rezidentných štítov môže byť alebo “zapnuté”, alebo “vypnuté”.
 • Verzia vírusovej databázy – zobrazuje, či je momentálne používaná vírusová databáza aktuálna
 • Verzia programu – zobrazuje, či používate poslednú verziu programu
 • Automatická aktualizácia vírusovej databázy – ak je “zapnuté”, tak Vaša vírusová databáza bude automaticky aktualizovaná vždy, keď je nová aktualizácia dostupná. Tým zabezpečíte, že máte poslednú verziu vírusovej databázy, a ste tak chránení proti najnovším hrozbám.

Dole pod stavovým riadkom sa nachádza TICHÝ/HERNÝ REŽIM – viď. stránka Tichý režim v Nastavenia Programu. Prednastavený je ako vypnutý, ale avast! sa automaticky prepne do tichého režimu, ak beží aplikácia v celoobrazovkovém móde. Pre zapnutie permanentného tichého režimu kliknite na “Zmeniť nastavenie” a vyberte možnosť “Tichý/Herný režim”.

SIEŤOVÝ ZÁMOK – táto vlastnosť je dostupná len v avast! Internet Security. Sieťový zámok Vám umožňuje dočasne zakázať všetku sieťovú komunikáciu. To môže byť užitočné v prípade, keď pracujete s citlivými údajmi a chcete byť presvedčení, že k nim nikdo iný nemá prístup. Môžete ho využiť tiež vtedy, ak sa domnievate, že je Váš počítač cieľom útoku z vonkajšieho zdroja. Ak zapnete sieťový zámok, bude Váš počítač celkom izolovaný od zvyšku siete.

Na ľavej strane okna je zobrazené množstvo navigačných líšt, ktoré Vás navedú k ďalším častiam programu, k nastaveniu programu a k spusteniu manuálneho testu alebo aktualizácie programu a vírusovej databázy:

 • ZHRNUTIE – obsahuje posledné informácie, prístup k správam avast! – iNews, informácie o štatistikách a komunite programu avast!
 • TESTOVAŤ POČÍTAČ – umožňuje spúšťať manuálny test, naplánovať test po reštarte a prezerať výsledky testov
 • REZIDENTNÉ ŠTÍTY – prístup ku všetkým nastaveniam štítov
 • FIREWALL (len u avast! Internet Security) – prístup k nastaveniam firewallu
 • ANTISPAM A BLOKOVANIE (len u avast! Internet Security) – obsahuje nastavenia pre antispam a ostatné filtre
 • ÚDRŽBA – pre aktualizáciu programu alebo vírusovej databázy a prístup do Truhly.

Používateľské rozhranie