Zvuky

Na tejto stránke môžete vypnúť alebo zapnúť rôzne zvuky a hlasové správy vytvárané programem avast! pri určitých udalostiach.

Prednastavené ako zapnuté sú len základné zvuky, avšak označením “Použiť zvukový komentár (ak je dostupný)” môže byť vytvorená zvuková správa, napríklad keď je detekovaný potenciálne škodlivý súbor alebo keď bola aktualizovaná vírusová databáza.

Zvuky