Základné nastavenia

Táto stránka obsahuje nastavenia vzhľadu programu avast!; môžete tu nastaviť, či sa budú v používateľskom prostredí zobrazovat špeciálne testy.

Zobrazenia

  • Zobrazovať ikonu v systémovej lište – oranžová ikona programu avast! bude zobrazená v systémovej lište (vedľa hodín). Táto ikona zobrazuje stav programu; normálne by mala potvrdzovať, že avast! beží správne a všetky rezidentné štíty sú aktívne, ak je zašednutá alebo je prečiarknutá, potom jeden alebo viac štítov nie je aktívnych.
  • Animovať ikonu pri testovaní – kedykoľvek je niečo testované (napr. e-mail je odoslaný/prijatý, súbor na Vašom počítači je otvorený alebo je stiahnutá webová stránka) rezidentná ikona sa bude otáčať a zobrazovať tým, že práve prebieha testovanie.
  • Použiť špeciálne grafické efekty – mierne sa zmení vzhľad niektorých častí používateľského prostredia.

Špeciálne testy

Počas testu počítača v reálnom čase a možnosti spúšťať test manuálne Vám avast! taktiež ponúka možnosť spúšťať test z miestnej ponuky (kontextové menu), alebo ho spúšťať automaticky pri aktivácii šetřiča obrazovky.

Ak je označené políčko „Zobraziť šeciálne testy v používateľskom prostredí“, budú testy pridané do zoznamu prednastavených testov na stránke Testovať počítač. To Vám umožní prístup k nastaveniu týchto testov.

Základné