Výnimky

avast! umožňuje vyňať určité oblasti alebo aj jednotlivé súbory z testovania, takže v nich nebude hľadať vírusy. Môže to byť užitočné najmä v týchto prípadoch:

  • Vylúčenie falošných poplachov – Ak avast! hlási u niektorého súboru napadnutie vírusom a Vy máte istotu, že ide o falošný poplach, môžete takýto súbor vyňať z testovania, a zabrániť ďalším chybným hláseniam. O takomto súbore nám prosím dajte vedieť, aby sme mohli vykonať nápravu.
  • Skrátenie doby testovania – Ak máte na pevnom disku napr. priečinok obsahujúci len fotografie, môžete pridaním tohoto priečinku do výnimiek zaistiť, aby sa jeho obsah netestoval, a skrátiť tak dobu trvania testu.

Majte na pamäti, že výnimky nastavené na tejto stránke platia pre všetky testy (manuálne aj plánované), ako aj pre rezidentné štíty. Ak chcete výnimky aplikovať len na manuálne a plánované testy, použite prosím stránku Výnimky v nastaveniach testu. Pre nastavenie výnimiek rezidentných štítov použite stránku Výnimky v Pokročilom nastavení jednotlivých štítov.

Pre vyňatie cesty alebo súboru kliknite do políčka “<vložiť cestu>” a zadajte cestu alebo súbor na vyňatie, alebo kliknite na tlačidlo “nájsť” a označte políčko pri súbore alebo ceste, ktoré chcete vyňať. Potvrďte kliknutím na tlačidlo “ok”.

Ak chcete vyňať priečinok vrátane všetkých podpriečinkov, je potrebné pridať zástupný znak “\*” na koniec priečinkovej cesty, např. C:\Windows\*

Pre odstránenie cesty alebo súboru zo zoznamu výnimiek kliknite na ňu a potom kliknite na tlačidlo “odstrániť”.

Výnimky