Varovania

avast! je schopný zasielať varovanie o tom, že bol nájdený vírus. Táto možnosť je užitočná hlavne pre správcov sietí, ktorí tak budú včas informovaní o výskyte vírusov na ktoromkoľvek zo spravovaných počítačov, aby mohli včas zasiahnuť.

Hlásenie je možné zasielať nasledujúcimi spôsobmi:

  • E-mail (SMTP) – Hlásenie bude odoslané ako e-mail s použitím SMTP protokolu. Najskôr je potrebné uviesť požadované údaje – viď. nižšie.
  • E-mail (MAPI) – Hlásenie bude odoslané ako e-mail s s použitím MAPI protokolu. Najskôr je potrebné uviesť názov MAPI profilu a heslo – viď. nižšie.
  • Tlačiarne – Varovanie bude odoslané na vybranú tlačiareň.
  • Sieťová správa (WinPopup) – Varovanie bude odoslané ako správa v sieti; najskôr je potrebné uviesť IP adresu alebo názov siete adresáta správy.

Nastavenie SMTP

Na tomto mieste uveďte detaily o SMTP serveri:

  • Adresa servera – adresa e-mailového servera – napr. smtp.firma.sk alebo 192.168.1.1
  • Port – prednastavená hodnota je 25
  • Z adresy – adresa odosielateľa

Ak pri prihlasovaní vyžaduje SMTP server autentifikáciu, musíte tiež označiť položku “SMTP server vyžaduje autentifikáciu” a uviesť používateľské meno a heslo.

Nastavenie MAPI

Napíšte názov MAPI profilu, ktorý sa má použiť pre odoslanie varovania, a príslušné heslo.

Vírusové varovania