Vírusová truhla

Na tomto mieste určujete maximálnu povolenú veľkosť truhly, teda veľkosť, ktorú môže na Vašom počítači zaberať. Je možné určiť maximálnu veľkosť jednotlivého súboru, ktorý sa do truhly odosiela.

Vírusová truhla