Tichý/Herný režim

avast! môže zobrazovať pri svojom behu rôzne správy, napr. pri aktualizácii vítusovej databázy, teste prichádzajúcej pošty, atď. Môže to viesť k prerušeniu pri práci s celoobrazovkovými aplikáciami (hrami), pretože Windows sa pri zobrazovaní správy prepne z celoobrazovkového módu do módu normálneho.

Na tejto stránke môžete nastaviť, že sa takéto správy nikdy nezobrazia (Tichý režim), alebo nebudú zobrazené, ak beží aplikácia v celoobrazovkovom móde.

Tichý/herný režim