Stavový panel

Farebná časť okna Vám zobrazuje súčasný stav úrovne ochrany počítača. Ak všetky štíty rezidentnej ochrany bežia a máte poslednú verziu vírusovej databázy a programu, stavový panel má zelenú farbu a stav je zobrazený ako “Chránený”.

V nastavení stavového panelu si môžete vybrať, ktoré časti budú kontrolované. Neoznačené časti rezidentnej ochrany nie sú kontrolované – takže ak je niektorá vyňatá zo zoznamu, nebude to mať vplyv na zobrazenie v stavovom paneli. Len vybrané položky môžu ovplyniť stav ochrany.

Stavový panel