Riešenie problémov

Táto stránka obsahuje špeciálne nastavenia, ktoré môžu v niektorých prípadoch pomôcť s riešením problémov. Nemeňte tieto nastavenia, ak nie ste stopercentne presvedčení, čo robíte. V prípade pochybností kontaktujte najprv Alwil Software.

  • Zapnúť hľadanie rootkitov pri štarte systému – Za bežných okolností testuje avast! prítomnosť rootkitov v počítači pri každom štarte operačného systému. Zrušením tejto voľby toto testovanie vypnete.
  • Pri teste po reštarte počítača používať priamy prístup na disk – Pri testovaní po reštarte počítača (tzv. boot-time scan) používa avast! zvláštny prístup k súborom, ktorý umožňuje detekovať aj vírusy, ktoré svoju prítomnosť skrývajú.
  • Nekontrolovať digitálne podpisy infikovaných súborov – Aby sa minimalizovalo množstvo vážnych falošných poplachov, kontroluje avast!, či je potenciálne infikovaný súbor digitálne podpísaný dôveryhodnou autoritou (napr. spoločnosťou Microsoft). Prítomnosť platného digitálneho podpisu výrazne znižuje šancu, že je takýto súbor skutočne infikovaný – avast! ho bude ignorovať napriek tomu, že v ňom nájde (falošnú) infekciu. Označením tejto voľby dodatočnú kontrolu vypnete – avast! bude hlásiť všetky nájdené podozrivé súbory vrátane digitálne podpísaných.
  • Zapnúť sebaobranné mechanizmy programu avast! – Niektoré vírusy dokážu vyradiť antivírusový systém z činnosti ukončením jeho procesov, zmazaním jeho kritických súborov alebo ich modifikácií. avast! obsahuje ochranu, ktorá tomu zabraňuje blokovaním spomínaných operácií. Ak chcete tento mechanizmus vypnúť, zrušte túto možnosť.
  • Spúšťať služby programu avast! až po ostatných systémových službách – Za normálnych okolností sa služby programu avast! spúšťajú veľmi skoro v priebehu štartu operačného systému. Vo vzácnych prípadoch to môže viesť k problémom so štartom iných systémových služieb, čo sa môže prejavovať napr. dočasným “zamrznutím” systému krátko po štarte. Aktiváciou tejto voľby oneskoríte spustenie programu avast! – jeho služby sa budú spúšťať až po bežných službách operačného systému.

Presmerovanie nastavenia

Na tomto mieste môžete definovať, ktoré porty budú použité pre e-mailovú a webovú komunikáciu, ak nie sú použité bežné porty. V prípade že používate pre komunikáciu s Internetom proxy server a túto komunikáciu chcete mať chránenú, musíte sem vložiť port používaný pri komunikácii s proxy serverom. Vložiť môžete len porty pre HTTP prenos, nie pre ICQ, DC++ atď. Pre e-mail platia porty štyroch základných e-mailových protokolov. Ak používate odlišné, mali by ste ich vložiť. Viac portov oddeľte čiarkou.

  • Ignorované adresy – sem môžete vložiť adresy serverov alebo porty, ktoré chcete z testu vyňať
  • Ignorovať miestnu komunikáciu – Ak je označené, tak avast! nebude testovať komunikáciu medzi aplikáciami bežiacimi na Vašom počítači. Vypnutím položky necháte avast! testovať miestnu komunikáciu, čo môže mať za následok mierne zníženie rýchlosti počítača.

Riešenie problémov