Heslo

Na tejto stránke môžete vložiť heslo, ktoré bude použité na spustenie programu avast! alebo pre prístup k jeho rôznym častiam.

Heslo vložíte označením položky “Chrániť avast! heslom” a vložením hesla do príslušných polí.

Následne si môžete vybrať, ktoré časti programu budú heslom chránené:

  • Prístup do programu – pre otvorenie programu bude potrebné heslo
  • Nastavenie programu – prístup k nastaveniu z pravého horného rohu používateľského prostredia
  • Ovládanie rezidentných štítov – zahŕňa možnosť zapínať alebo vypínať štíty rezidentnej ochrany
  • Nastavenie rezidentných štítov – prístup k nastaveniam štítov rezidentnej ochrany
  • Ovládanie testu – ovládacie prvky používané na spustenie, pozastavenie, obnovenie alebo ukončenie testu.
  • Ovládanie aktualizácie – ovládanie používané pre aktualizáciu programu, testovacieho jadra a vírusovej databázy
  • Ovládanie vírusvej truhly – ovládacie prvky používané pre prácu so súbormi v truhle.

Heslo