Nastavenie aktualizácií

Na tomto mieste si vyberte, či chcete vykonávať aktualizácie automaticky, manuálne alebo len na vyžiadanie (vždy, keď je aktualizácia dostupná, sa objaví správa).

Na tejto stránke môžete tiež vybrať typ pripojenia, ktoré používate, tzn. či používate vytáčané pripojenie, alebo Váš počítač je stále pripojený k internetu. Toto nastavenie optimalizuje spôsob, akým avast! sťahuje aktualizácie, a proces aktualizácií je takto spoľahlivejší.

Všeobecné nastavenia