Podrobnosti

Na tejto stránke môžete zmeniť spôsob vykonávania aktualizácií.

Možnosti aktualizácie.

  • Opýtať sa, ak je potrebné reštartovať – niektoré aktualizácie vyžadujú reštart systému. Ak označíte túto položku, reštart sa nebude vykonávať automaticky. Program sa Vás opýta, či chcete reštart vykonať teraz alebo neskoršie.
  • Zobraziť upozornenie po automatickej aktualizácii – ak označíte túto položku, bude sa vedľa systémového času objavovať krátka správa o automatickej aktualizácii.
  • Zobraziť upozornenie, ak sa vyskytla chyba – ak sa chyba vyskytne, bude o tom zobrazená správa vedľa systémového času.

Interval automatickej aktualizácie

Môžete zadať interval, ako často bude avast! kontrolovať, či je aktualizácia dostupná.

Podrobnosti