Nastavenie proxy

Nastavenia na tejto stránke sú dôležité, keď sa avast! pripája k Internetu, napríklad keď vykonáva aktualizáciu.

Ak máte priame pripojenie k Internetu (t.j. nie cez proxy), označte “Priame pripojenie” (bez proxy). Poznámka: vytáčané pripojenia nepoužívajú proxy.

Ak si nie ste istí, či používáte proxy server, alebo aký proxy server používate, označte “Autodetekcia”, prípadne sa opýtajte svojho webového poskytovateľa alebo sieťového administrátora.

Ak sa k internetu pripájate cez proxy server a poznáte jeho nastavenie, vyberte “Proxy server” a vložte tieto informácie do daných políčok:

  • Typ – HTTP alebo SOCK4
  • Adresa – napíšte adresu Vášho proxy servera
  • Port – napíšte port, ktorý Váš proxy server používa
  • Typ overenía – Vyberte, či bude proxy server vyžadovať overenie, a ak áno, akého typu
  • Používateľské meno a heslo – musíte vyplniť, ak je požadované overenie

Nakoniec kliknite na “Test spojenia” pre vyskúšanie internetového pripojenia a správnej funkcie práve vybraného nastavenia.

Nastavenie proxy