Pravidlá pre aplikácie

Na tejto stránke môžete nastaviť pravidlá pripojenia pre konkrétne aplikácie. Firewall bude podľa týchto pravidiel konať, kedykoľvek sa daná aplikácia pokúsi o spojenie s Internetom nebo inou sieťou.

Základné pravidlá pre aplikácie z overených zdrojov sa automaticky vytvoria pri prvom štarte aplikácie. Novú aplikáciu pridáte kliknutím na tlačidlo “Pravidlo pre novú aplikáciu”, vyberiete požadovanú aplikáciu a nastavíte citlivosť povoleného prístupu pomocou zobrazenej škály. Pred voľbou aplikácie môžete vytvoriť skupinu aplikácií kliknutím na tlaidlo “Nová skupina”, alebo môžete presunúť aplikáciu do inej skupiny – kliknete na ňu pravým tlačidlom myši a zvolíte “Presunúť”.

K dispozícii je päť úrovní pristupu:

  • Priatelia odchádzajúce pripojenia
  • Priatelia všetky pripojenia
  • Internet odchádzajúce pripojenia
  • Priatelia prichádzajúce a Internet odchádzajúce pripojenia
  • Všetky pripojenia

“Priatelia odchádzajúce pripojenia” je najbezpečnejšie nastavenie, pretože nie sú povolené žiadne prichádzajúce pripojenia a odchádzajúce pripojenia sú povolené len do sietí definovaných na stránke Priatelia v pokročilom nastavení.

Pripojenia do Internetu automaticky obsahujú tiež pripojenia do sietí Priatelia. Napríklad “Internet odchádzajúce pripojenia” tak obsahuje aj “Priatelia odchádzajúce pripojenia”.

Ak je vybrané “Priatelia prichádzajúce a Internet odchádzajúce pripojenia”, sú povolené odchádzajúce pripojenia do Internetu a tiež odchádzajúce i prichádzajúce pripojenia do sietí Priatelia.

Ak je vybrané “Všetky pripojenia”, budú povolené všetky pripojenia, prichádzajúce i odchádzajúce.

Ďalej môžete určiť, ako narábať s pripojeniami na vyššej úrovni – ak je napríklad zistené prichádzajúce pripojenie z Internetu, ale úroveň prístupu je nastavená na “Internet odchádzajúce pripojenia”:

“Blokovať” znamená, že takéto pripojenia nebudú nikdy povolené.

“Automaticky rozhodnúť” znamená, že za normálnych okolností bude pripojenie povolené, ale podozrivé pripojenia budú automaticky blokované. Rozhodnutie je čiastočne založené na rozsiahlej databáze bezpečných aplikácií, ktorá je udržovaná programom avast!.

Ak je vybrané “Opýtať sa”, zobrazí sa správa s otázkou, či dané pripojenie má byť povolené alebo blokované.

Pravidlá pre aplikácie