Sieťové profily

Ak bol nejakej sieti priradený profil, táto sieť a príslušný profil budú zobrazené v zozname na tejto stránke.

Ak je za normálnych okolností detekovaná nová sieť, budete musieť tejto sieti priradiť sieťový profil. Ak však vyberiete voľbu “Automaticky prepínať profily”, profil sa prepne automaticky, ak novo detekovaná sieť zodpovedá jednej zo známych sietí v tabulke.

Sieťové profily