Riadenie procesov

Na tomto mieste môžete nastaviť, ktoré programy môžu, a ktoré naopak nesmú, spúšťať iné aplikácie s prístupom na Internet alebo s možnosťou pripojenia k iným počítačom v sieti. Je to užitočné, pretože to môže zabrániť tomu, aby prichádzajúce pripojenie spustilo inú aplikáciu, ktorá potom môže byť použitá na neautorizované akcie. Tento trik je často používaný hackermi pre zber osobných alebo citlivých informácií bez vedomia používateľa.

Ak nie je program uvedený ani v jednej kategórii, avast! se rozhodne automaticky na základe rôznych kontrolných činností (napr. či program, ktorý sa pokúša o spustenie ďalšej aplikácie, je mu známy a či je to jeho zvyčajné chovanie).

Riadenie procesov