Praitelia

Na tejto stránke môžete zadať siete, ktoré považujete za bezpečné. Tento zoznam sa použije tam, kde je úroveň zabezpečenia na stránke pravidiel pre aplikácie obmedzená na siete Priatelia.

Na stránke pravidiel pre aplikácie môžete vybrať nasledujúce úrovne zabezpečenia:

  • Priatelia odchádzajúce pripojenia
  • Priatelia všetky pripojenia
  • Internet odchádzajúce pripojenia
  • Priatelia prichádzajúce a Internet odchádzajúce pripojenia
  • Všetky pripojenia

“Priatelia odchádzajúce pripojenia” je najbezpečnejšie nastavenie, pretože nie sú povolené žiadne prichádzajúce pripojenia a odchádzajúce pripojenia sú povolené len do sietí definovaných na stránke Priatelia v pokročilom nastavení.

Pripojenia do Internetu automaticky obsahujú tiež pripojenia do sietí Priatelia. Napríklad “Internet odchádzajúce pripojenia” tak obsahuje aj “Priatelia odchádzajúce pripojenia”.

Ak je vybrané “Priatelia prichádzajúce a Internet odchádzajúce pripojenia”, sú povolené odchádzajúce pripojenia do Internetu a tiež odchádzajúce i prichádzajúce pripojenia do sietí Priatelia.

Ak je vybrané “Všetky pripojenia”, budú povolené všetky pripojenia, prichádzajúce i odchádzajúce.

Priatelia