Politiky firewallu

Na tejto stránke môžete upraviť, akú akciu má firewall vykonať v móde “V práci / Oblasť stredného rizika”, ak pre danú aplikáciu neexistuje žiadne pravidlo na stránke “Pravidlá pre aplikácie”. Východzie nastavenie je “Rozhodnúť automaticky”; v tomto prípade bude aplikácia povolená, ak pochádza od dôveryhodného vydavateľa. V opačnom prípade budú použité rôzne kritériá pre rozhodnutie, či je bezpečné povoliť pripojenie.

Východzia akcia môže byť zmenená na “Povoliť”, “Blokovať” alebo “Opýtať sa”. Najmenej bezpečnou voľbou je “Povoliť”, pretože to znamená, že všetky pripojenia budú povolené bez ohľadu na možné riziko. Táto voľba má rovnaký efekt ako prepnutie na profil “Doma / Oblasť nízkeho rizika”.

Najbezpečnejšou voľbou je “Blokovať”, pretože to znamená, že nebudú povolené žiadne iné pripojenia než tie, ktoré sú povolené na stránke Pravidlá pre aplikácie. Na druhej strane, toto nastavenie môže mať za následok zablokovanie niektorých legitímnych pripojení.

Ak vyberiete “Opýtať sa”, zobrazí sa otázka zakaždým, keď sa nejaká aplikácia pokúsi pripojiť na Váš počítač – a bude na Vás, či pripojenie povolíte alebo zakážete.

Odporúčaná akcia je východzia “Automaticky rozhodnúť”, pretože tak budú zablokované podozrivé pripojenia, bez neustálych otázok firewallu, čo s daným pripojením vykonať.

Nastavenia

Na tomto mieste môžete zapnúť zobrazovanie upozornení vždy, keď je v móde “Automaticky rozhodnúť” vytvorené nové pravidlo “povoliť” či “zablokovať”.

Môžete tiež zapnúť režim Zdieľania pripojenia k Internetu (ICS) – ten by mal byť aktivovaný len vtedy, ak je súčasne aktívny Windows ICS mód (zdieľanie Internetu). Váš počítač potom bude pracovať ako brána mezi Internetom a inými počítačmi (s ich vlastným bezpečnostným nastavením), takže niektoré porty, ktoré by normálne boli zatvorené, budú musieť zostať otvorené. Výsledkom je mierne horšie zabezpečenie, ak je tento mód aktívny.

Rýchle kontrolne súčty – kontrolné súčty (hash) sa používajú na identifikáciu aplikácií, ktoré sú uvedené na stránke Pravidlá pre aplikácie. Ak vypočítaný kontrolný súčet nesúhlasí s tým, ktorý je pre danú aplikáciu uložený, bude sa táto aplikácia chápať ako nová. Pretože výpočet plného kontrolného súčtu je pomerne náročná operácia, sú vo východzom nastavení použité “rýchle” kontrolné súčty – ich použitie je síce o niečo menej bezpečné, ale výrazne rýchlejšie.

Politiky