Nastavenia firewallu

Na tejto stránke môžete meniť nastavenia firewallu pre obmedzenie pripojenia v závislosti na prostredí, v ktorom počítač používate.

Máte na výber tri úrovne zabezpečenia:

  • Doma/oblasť s nízkym rizikom – vhodné, ak používate počítač ako súčasť domácej/súkromnej siete. V tomto prípade firewall povolí všetku komunikáciu v sieti.
  • V práci/oblasť so stredným rizikom – vhodné, ak je počítač pripojený k širšej sieti vrátane priameho pripojenia k Internetu. Toto je východzie nastavenie, firewall povolí prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu len na základe “Pravidiel pre aplikácie”. Ak nebolo vytvorené žiadne pravidlo, avast! sa Vás opýta, či má byť povolená komunikácia pre každú jednotlivú aplikáciu.
  • Verejné miesto/oblasť s vysokým rizikom – vhodné, ak je počítač pripojený k verejnej sieti a Vy chcete mať istotu, že máte maximálnu možnú úroveň zabezpečenia. Toto je nejbezpečnejšia voľba, žiadna prichádzajúca komunikácia nebude povolená, čo Váš počítač urobí úplne neviditeľným voči ostatním.

Úroveň zabezpečenia môžete menit buď kliknutím na požadovanú oblasť ochrany, alebo kliknutím na oranžového jazdca a jeho presunutím na ľavú či pravú stranu.

Na tejto stránke môžete taktiež vypnúť firewall. Kliknutím na tlačidlo “Zastaviť” a voľbou požadovanej položky ho môžete vypnúť úplne, alebo na určitú dobu. Znovu ho zapnete kliknutím na tlačidlo “Spustiť”.

Zobraziť štatistiku

V grafe na spodnej časti okna je zobrazené množstvo prichádzajúcich a odchádzajúcich dát v reálnom čase. Viac informácií zobrazíte kliknutím na “Zobraziť štatistiku”. V obrazovke štatistiky môžete zobraziť dáta pre firewall, antispamový filter alebo ktorýkoľvek štít rezidentnej ochrany za vybrané obdobie. Škálu ktorejkoľvek súčasti grafu zmeníte kliknutím na vertikálnu líniu a posunutím línie doprava. Pre návrat k predchádzajúcemu náhľadu kliknite na “Zobraziť všetko”.

Nastavenie