Logy firewallu

Na tejto stránke môžete nazerať do logov firewallu spojených s “Pripojeniami” a “Aktivitou”.

Ak vyberiete “Pripojenia”, zobrazí sa zoznam pripojení, ktoré boli zablokované na základe nastavení firewallu a pravidiel pre aplikácie.

Ak vyberiete “Aktivita”, budú zobrazené ostatné akcie, ktoré firewall vykonal – napríklad automatické vytvorenie nových pravidiel (či už povoľujúcich, alebo blokujúcich danú aplikáciu) na základe nastavenia “Rozhodnúť automaticky” alebo “Opýtať sa”. Novo vytvorené pravidlá budú použité, kedykoľvek sa daná aplikácia pokúsi otvoriť nové pripojenie. Kedykoľvek je vytvorené nové pravidlo, je pridané do zoznamu “Pravidiel pre aplikácie”, a je možné ho v prípade potreby na príslušnej stránke upraviť.

Logy firewallu