Ustawienia zapory ogniowej

Na tej stronie można skonfigurować ustawienia zabezpieczeń w zaporze ogniowej, w celu ograniczenia połączeń zewnętrznych w zależności od środowiska, w którym wykorzystywany jest komputer w danej chwili.

Zdefiniowano trzy poziomy bezpieczeństwa:

  • Dom/Strefa niskiego ryzyka – Poziom odpowiedni dla użytkowania komputera podłączonego do sieci domowej/prywatnej. Wybór tej opcji powoduje, że zapora ogniowa będzie zezwalała na wszelką komunikację z taką siecią.
  • Praca/Strefa średniego ryzyka – Poziom odpowiedni dla użytkowania komputera podłączonego do większej sieci publicznej, w tym podłączonego bezpośrednio do Internetu. Jest to ustawienie domyślne i jeśli zostanie wybrane, zapora ogniowa zezwoli na komunikację przychodzącą i wychodzącą tylko jeśli zezwalają na nią “Reguły dot. aplikacji”. Jeśli nie zostały utworzone żadne reguły, program zapyta użytkownika, czy zezwolić na komunikację z daną aplikacją, czy też nie.
  • Strefa publiczna/Strefa wysokiego ryzyka – Poziom odpowiedni dla użytkowania komputera podłączonego do sieci publicznej, gdzie użytkownikowi zależy na zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Jest to najbezpieczniejsza konfiguracja i jeśli zostanie wybrana, program nie będzie zezwalał na żadną komunikację przychodzącą, co w rezultacie sprawi, że komputer będzie niewidoczny dla innych.

Poziom zabezpieczeń można dostosować klikając odpowiednią ikonę lub klikając pomarańczowy suwak i przesuwając go w prawo lub lewo (należy przytrzymać przyciski myszy).

Na tej stronie można również całkowicie wyłączyć zaporę ogniową, albo na stałe, albo na określony czas. Należy kliknąć przycisk Zatrzymaj i wybrać żądaną opcję. Aby ponownie uruchomić zaporę należy kliknąć “Uruchom”.

Pokaż statystyki historyczne

Na wykresie u dołu strony użytkownik widzi przedstawienie w czasie rzeczywistym ilości danych przychodzących i wychodzących. Aby uzyskać bardziej szczegółowy podgląd, należy kliknąć “Pokaż statystyki historyczne”. Na ekranie Statystyki użytkownik ma podgląd danych z zapory ogniowej, filtra antyspamowego lub dowolnej z osłon działających w czasie rzeczywistym w wybranym okresie czasu. Aby zmienić skalę dowolnej części wykresu, należy kliknąć pionową linię i przesunąć ją w prawo. Aby wrócić do poprzedniego podglądu, wystarczy kliknąć “Pokaż wszystko”, a poprzedni podgląd zostanie przywrócony.

Ustawienia