Przyjaciele

Na tej stronie można określić sieci, które uznawane są za sieci stanowiące niskie zagrożenie bezpieczeństwa. Funkcję tę stosuje się tam, gdzie udzielanie dostępu ograniczane jest do sieci przyjaznych, wskazanych na stronie reguł dotyczących aplikacji.

Na stronie reguł dot. aplikacji można udzielić zezwolenia na przesył danych w dowolnej z poniższych kategorii:

  • Przyjaciele – połączenia wychodzące
  • Przyjaciele – połączenia przychodzące/wychodzące
  • Internet – połączenia wychodzące
  • Przyjaciele – przychodzące oraz Internet – wychodzące
  • Wszystkie połączenia

Poziom “Przyjaciele – połączenia wychodzące” to najbezpieczniejsza konfiguracja, ponieważ nie dopuszcza połączeń przychodzących a połączenia wychodzące dopuszczane będą wyłącznie w przypadku sieci zdefiniowanych na tej stronie jako sieci przyjazne.

Połączenia z Internetem automatycznie obejmują połączenia ze strefą Przyjaciele. Dla przykładu, grupa połączeń “Internet – wychodzące” automatycznie obejmuje grupę “Przyjaciele – wychodzące”. Jeśli użytkownik wybierze “Przyjaciele – przychodzące oraz Internet – wychodzące”, dopuszczane będą wychodzące połączenia z Internetem oraz połączenia wychodzące i przychodzące ze strefą Przyjaciele. Jeśli użytkownik wybierze “Wszystkie połączenia”, wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące będą dopuszczane.

Przyjaciele