Profile sieciowe

Jeśli dla danej sieci wskazano profil, sieć ta i odpowiadający jej profil zostaną podane na tej stronie.

W normalnej sytuacji, w momencie wykrycia nowej sieci użytkownik proszony jest o określenie nowego profilu sieciowego. Jednak zaznaczenie opcji “Włącz automatyczne przełączanie profili” spowoduje automatyczną zmianę profilu, gdy wykryta zostanie nowa sieć, jeśli nowa sieć odpowiada jednej z sieci wskazanych w tabeli.

Profile sieciowe