Kontrola procesów

Tutaj użytkownik może wskazać programy, które mogą lub nie mogą uruchamiać innych aplikacji uzyskujących dostęp do Internetu lub mogących łączyć się z innymi komputerami w sieci lokalnej. Jest to użyteczna funkcja, ponieważ może zapobiec uruchomieniu przez przychodzące połączenie aplikacji, która może następnie zostać wykorzystana do przeprowadzenia nieupoważnionych działań. Jest to trik powszechnie używany przez hakerów w celu zbierania informacji osobistych lub poufnych bez wiedzy użytkownika.

 

Jeśli program nie został wymieniony w żadnej z kategorii, avast! przeprowadzi szereg testów i automatycznie zdecyduje, czy proces powinien uzyskać zezwolenie na działanie. Przykładowo, avast! sprawdza, czy program próbujący uruchomić inną aplikację to program powszechnie znany, który w normalnej sytuacji zachowuje się właśnie w taki sposób.

Kontrola procesów